תקנה 308 ו-309 הן תקנות תעבורה המתייחסות בין היתר למקרים בהם כלי רכב היה מעורב בתאונת דרכים, וכפועל יוצא מכך נקבע כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש ברכב עד לקיומן של מספר בדיקות למערכות הרכב השונות. תקנה 309 בהקשר של תאונת דרכים תתקיים כאשר קיימת פגיעה אחת או יותר במערכות הבאות: פגיעה בשלדת הרכב שמעבר לקו הגלגלים, פגיעה במערכת הבלמים ברכב ופגיעה במערכת ההיגוי. תקנה 308 לעומת זאת מתקיימת בשני המקרים הבאים: הראשון, כאשר בוחן משטרתי (לאחר בדיקת הרכב) החליט לבטל את רישיון הרכב וזאת מחשש לליקוי מכני חמור. כפועל יוצא מכך, הרכב יורד מהכביש, והמקרה השני, כאשר שמאי רכב קבע כי הנזק אשר נגרם לרכב בעקבות התאונה גדול ממחצית שוויו אך קטן מ-60% מאובדן להלכה (מה שמכונה בשפת העם: טוטאל לוס). בהתאם לתקנה 308 -309 נקבעו מספר בדיקות למערכות הרכב לאחר מעורבותו בתאונה. כמו כן, נקבע כי הבדיקות יתקיימו על ידי הנדסאי/מהנדס רכב מוסמך. בין יתר הבדיקות אותן תדרשו לקיים בהתאם לתקנות התעבורה נכללות הבדיקות הבאות: • בדיקת שלדה ממוחשבת • בדיקת בלמים ממוחשבת • בדיקת אורות ממוחשבת • בדיקת זוויות היגוי ומתלים אחורים – בדיקה ממוחשבת בנוסף, תתקיים בדיקה כללית לרכב, לרבות, בדיקת תקינותן של כריות אוויר לרכב. לאחר קיומן של הבדיקות השונות, בוחן (בודק) הרכב ייצא עם כלי הרכב לנסיעת מבחן ורק עם סיומה תתקבל ההחלטה האם להעניק לרכב תעודת תקינות המאפשרת את חזרתו לכביש וחידוש רישיון הרכב, או לחילופין, תתקבל החלטה לפסול את הרכב ולהוריד אותו לצמיתות מהכביש. מספר דברים שחשוב לדעת על בדיקות לרכב לאחר תאונה • על יישום התקנות המחייבות בדיקת מערכות לרכב לאחר תאונה אחראיים מנהלי מוסכי פחחות ושמאי רכב. • הבדיקה תתבצע אך ורק על ידי מהנדס/הנדסאי רכב והיא תתקיים אך ורק במכוני בדיקה בהם עומד כל הציוד הממוחשב הנדרש לצורך קיומן של הבדיקות השונות. • במקרים בהם בעל הרכב מסרב למסור את רכבו לצורך הבדיקה, על שמאי הרכב ומנהלי מוסכי הפחחות האחראים על יישום התקנות לדווח על כך למשרד התחבורה • במקרים בהם מתקיימים התנאים להפעלת תקנה 308, חברות הביטוח יכולות לשפות את בעל הרכב בסכום הרכב בהתאם לאובדן להלכה (טוטאל לוס), ולאחר מכן למכור את הרכב לסוחרי רכבים העוסקים בשיפוץ והשמשת רכבים לאחר תאונה. לסיכום, בדיקות מערכות הרכב לאחר תאונה הן תקנות מחייבות על פי חוק, והן נועדו להבטיח גם לבעל הרכב וגם ליתר משתמשי הדרך כי הרכב יחזור לכביש אך ורק במקרים בהם הוא נמצא תקין לחלוטין.
Skip to content